iShare- רשת חנויות למוצרי אפל בישראל - הגרלה iPhone 7
                   
 
   
   
   
 
   
     
     
     
 
   
 

הגרלה iPhone 7

 

כיצד משתתפים?

 1. לחצו לנו לייק בדף הפייסבוק של iShare
 2. לחצו לנו לייק בפוסט ההגרלה
 3. שתפו את פוסט ההגרלה והגיבו את הצבע שבו הייתם רוצים לזכות
 

הפרס:
פרס ראשון: iPhone 7 32GB הצבע ייבחר על ידי הזוכה
פרס שני: 38mm Space Gray Aluminum Case With Black Sport Band MP0D2LL/A
או 
38mm Silver Aluminum Case With White Sport Band MNNW2LL/A - לפי בחירת הזוכה
פרס שלישי : JBL Flip 3 ,  הצבע ייבחר ע"י הזוכה ע"פ המלאי הקיים


הזוכה:
הזוכה ייקבע ע"י צוות שיפוט של חברת iShare ויבחר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי ובלבד כי עמד בכל התנאים ע"פ תקנון זה.

כללי:
*הזוכה מאשר לרשת iShare לפרסם את שמותיהם ותמונותיהם באמצעי המדיה.
*הזוכה בעל פרופיל אמיתי בפייסבוק הנושא את פרטיהם האישיים והאותנטיים.
*סיום התחרות ב31.01.2017 ביום שלישי, בשעה 19:00.
*הזוכה יקבל הודעה בפייסבוק על זכיתו בתאריך ה01.02.2017, יום רביעי בשעה 12:00.
*קבלת הפרס תתאפשר רק באיסוף עצמי החל מיום למחרת סיום ההגרלה, בהצגת תעודה מזהה בלבד. 
*הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה ו/או להמרה בכל דרך שהיא.
*שיתופים או לייקים שאינם בדרך חוקית או רגילה יגרמו לביטול השתתפות בהגרלה.

*ההשתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. חברת iShare ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתרי התחרות.
*הוראות תקנון זה תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר התחרות.
*רשת iShare רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
*רשת iShare תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת התחרות או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בעמוד
iShare  בפייסבוק.
*למען הסר ספק התחרות פתוחה לשני המינים.בכל פניה או שאלה ניתן לפנות בשליחת מייל לכתובת Share@iShare.co.il
טלפון לבירורים: 1-700-70-70-48                                                                               

                                           
                                                                                                                                                                                  ט.ל.ח